Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Taith Gerdded Hiraethlyn, Eglwys Bach


Summary (optional)
start content

Taith o gwmpas pentref Eglwys Bach gyda golygfeudd da o'r dyffryn a'r Carneddau.

Sut Fath o Daith yw Hi?

 • Math o Dir: Hawdd i'w gerdded, dau ddringfa serth.
 • Pellter: 3 ½ milltir
 • Amser: 2 awr.
 • Llwybrau: Llwybrau trwy gaeau, traciau a ffyrdd B. 2 camfa, 5 giât
 • Cŵn: Dylid cadw cŵn ar dennyn.
 • Cyfeirnod grid Dechrau a Gorffen:  SH 803702. Map: Explorer OL17.
 • Lluniaeth: I'w cael yn y siop leol a'r ty tafarn.

Cymerwch Ofal!

 • Cadwch ar yr ochr dde mewn llinell sengl pan yn cerdded ar hyd ffyrdd.
 • Mae esgidiau a dillad addas yn hanfodol ar gyfer cerdded drwy gydol y flwyddyn.

Sut ydw i'n Mynd Yno?

 • Efo trên: Mae yna arhosfan ar gais yn Nhal-y-Cafn ar reilffordd Dyffryn Conwy. Ffôn: 0845 7484950.  Gwefan: www.nationalrail.co.uk  
 • Efo bws: Ffôn: Traveline Cymru 0871 200 22 33.  www.travelinecymru.info
 • Efo car: Dilynwch yr A470 nes gyrhaeddwch troad am gerddi Bodnant a Eglwys Bach.

Y Côd Cefn Gwlad

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy