Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Neuadd Goffa Betws-y-Coed


Summary (optional)
start content
Pentre Felin
Betws y Coed
LL24 0BB

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Edward Caerwyn Roberts
 • Cyfeiriad: Rhoslan, Cerrigydrudion, Corwen, LL21 9UA
 • Ffôn: 01490 420486
 • E-bost: ecrhoslan@yahoo.com

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd cyfarfod
 • Cegin
 • Microdon
 • Popty
 • Mannau parcio ceir - 50

Gweithgareddau a gynigir:

 • Partïon
 • Snwcer
 • Sefydliad y Merched
 • Merched y Wawr
 • Cyfarfodydd y Cyngor Cymuned

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy