top-skip-iconNeidio i’r cynnwystop-search-iconChwilio English IconEnglish Icon Fy nghymdogaethFy nghymdogaeth
Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Neuadd Goffa Ysbyty Ifan


Summary (optional)
Gwern Hywel Ucha, Ysbyty Ifan, Betws-y-Coed, LL24 0PD
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

 • Enw: Bethan Trenchard
 • Cyfeiriad: Tŷ Mawr, Ysbyty Ifan, Betws-y-coed, LL24 0NS
 • Ffôn: 01690 770152 / 01690 770249
 • Gwefan: www.ysbytyifan.org.

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cegin
 • Popty
 • Mannau Parcio Ceir: 15

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Dawnsio Amrywiol
 • Partïon
 • Grŵp dros 50
 • Snwcer
 • Sesiwn Celf a Chrefft
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG
 • Clwb Chwist / Bridge
 • Tenis Bwrdd
 • Sefydliad y Merched
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Bingo
 • Disgos
 • Côr / Grŵp Drama

Cyfleusterau Awyr Agored:

 • Cae Chwarae

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy