Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Y Morfa yn C.P.D. Bro Conwy


Summary (optional)
Y Morfa, Penmaen Road, Conwy, LL32 8HA
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Cyfleusterau TG
 • Wi-Fi
 • Mannau Parcio Ceir - 80

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Dawnsio Llinell
 • Dawnsio Amrywiol
 • Merched Y Wawr
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Dawnsio Gwlad
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Sesiynau Crefft Ymladd (Jiwdo / Aicido / Tai Chi / Carate)
 • Partïon
 • Grŵp dros 60 oed
 • Cadetiaid
 • Darby & Joan
 • Sgowtiaid / Cybiaid
 • Brownis / Geidiau
 • Clybiau Bwyd
 • Clwb Colli Pwysau / Weightwatchers
 • Côr / Grŵp Drama
 • Grŵp dros 50
 • Bingo
 • Pêl-droed
 • Sefydliad y Merched
 • Sesiwn Celf a Chrefft
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG
 • Clwb Chwist / Bridge
 • Clwb Garddio
 • Grŵp chwarae / Mam a’i Phlentyn bach
 • Marchnad Sirol
 • Disgos
 • Cynadledda a Digwyddiadau
 • Teledu Daflunydd
 • Siart troi
 • System Annerch y Cyhoedd
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy