Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Eglwys Arfordir y Gogledd


Summary (optional)
Gors Road, Tywyn, LL22 9NR
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty
 • Siart troi
 • System Annerch y Cyhoedd
 • Cyfleusterau Gwneud Coffi
 • Mannau Parcio Ceir - 50

Gweithgareddau ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Clwb Cinio
 • Partïon
 • Grŵp chwarae / Mam a’i Phlentyn
 • Grŵp dros 50
 • Clwb Colli Pwysau / Weightwatchers
 • Grŵp dros 60 oed
 • Clwb Plant

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy