Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Caeau Hoci


Summary (optional)
start content

Mae gan Gonwy nifer o gaeau hoci wedi’u lleoli mewn gwahanol ganolfannau hamdden ar draws y sir.

Canolfan Hamdden Colwyn 1 x cae hoci pob tywydd maint llawn.

Canolfan Hamdden John Bright 1 x cae pob tywydd maint llawn ac 1 x cae hoci pob tywydd ¾ maint. Mae Clwb Hoci Llandudno yn gweithredu o’r ganolfan hon.

Canolfan Chwaraeon Ysgol Aberconwy 1 x cae hoci pob tywydd maint llawn.

Mae’r caeau uchod ar gael gyda’r nos ac ar benwythnosau yn unig, ac mae llifoleuadau i'w defnyddio yn ystod y misoedd tywyll.

Mae Offer Hoci ar gael i'w ddefnyddio gan y cyhoedd yn rhai o'n canolfannau.

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy