Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gwybodaeth am Fysiau


Summary (optional)
Cynlluniwch eich taith o amgylch Sir Conwy ar fws
start content

Er mwyn eich helpu i gynllunio eich taith o amgylch Sir Conwy, dyma rai dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol:

Sherpa'r Wyddfa

Mae Sherpa'r Wyddfa yn wasanaeth bws sy'n teithio o amgylch troed yr Wyddfa, gan gysylltu'r chwe prif lwybr i fyny'r Wyddfa, yn ogystal â phentrefi, mannau twristaidd a phrif feysydd parcio.

Mae'n darparu gwasanaeth gwych i gerddwyr a dringwyr, yn ogystal ag ymwelwyr i'r ardal sy'n dymuno dechrau eu taith a gweld ble fydd yn mynd â nhw.

Gwasanaethau Sherpa

Parcio a theithio

Osgowch y maes parcio prysur a llawn ym Mhen y Pass gyda Gwasanaeth Parcio a Theithio Sherpa’r Wyddfa o feysydd parcio Nant Peris a Phenygwryd. Mae fel arfer yn mynd bob dydd Sadwrn o Sadwrn y Pasg hyd at ddydd Sadwrn
olaf mis Hydref. Ar adegau prysur, mae gwasanaethau ychwanegol yn rhedeg o Lanberis.

Prynu tocyn Sherpa

Gallwch brynu eich tocyn ar y bws. Pris tocyn un siwrnai ydi £2.00 neu gallwch brynu tocyn diwrnod am £5.00 sydd yn eich galluogi i fynd fel y mynnoch am ddiwrnod cyfan i gynifer o fannau ag y dymunwch ar hyd llwybr y Sherpa.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy