Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gwybodaeth Bysiau


Summary (optional)
 
start content
Cynlluniwch eich taith
Ewch

Newidiadau i wasanaethau bysiau o 2 Ionawr 2018

  • Gwasanaeth 5
  • Gwasanaeth 13 - Bydd siwrneiau ychwanegol yn cael eu cyflwyno ar ddyddiau Sul.
  • Gwasanaeth 14 - Bydd amser y siwrnai am 6.40am o Graig y Don ddydd Llun tan ddydd Sadwrn yn newid i adael am 6.50am.
  • Gwasanaeth 23 - Gwasanaeth dydd Sul wedi’i ddiddymu
  • S2 – Gweithredwr newydd ar y gwasanaeth (Gwynfor’s Coaches)

X1/1X/X19 – Llandudno – Betws y Coed – Blaenau Ffestiniog

Y ddau wasanaeth yn gweithredu Dydd Llun i Dydd Sadwrn.

Er mwyn hwyluso eich taith dyma rai dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol:

Sherpa'r Wyddfa

Mae Sherpa'r Wyddfa yn wasanaeth bws sy'n teithio o amgylch troed yr Wyddfa, gan gysylltu'r chwe prif lwybr sy'n teithio i fyny'r Wyddfa, yn ogystal â phentrefi, mannau twristaidd a phrif feysydd parcio.

Mae'n darparu gwasanaeth gwych i gerddwyr a dringwyr, yn ogystal ag ymwelwyr i'r ardal sy'n dymuno dechrau eu taith a gweld ble fydd yn mynd â nhw.

Gwasanaethau Sherpa

Amserlen a Map Sherpa’r Wyddfa 

Prynu tocyn Sherpa

Gellir prynu tocynnau ar y bws, ac mae'n bosibl prynu tocyn am daith unigol neu docyn diwrnod a fydd yn caniatáu i chi dreulio diwrnod llawn yn teithio i gynifer o fannau ag y dymunwch ar hyd y llwybr Sherpa mewn diwrnod. Pris y tocynnau yw £5 am docyn diwrnod.

Parcio a theithio

Mae gwasanaeth parcio a theithio o feysydd parcio Nant Peris a Phenygwryd i Ben y Pass bob dydd Sadwrn rhwng dydd Sadwrn y Pasg a dydd Sadwrn olaf mis Hydref 2016 (bydd teithiau dyblyg yn gweithredu fel sy'n ofynnol rhwng Llanberis / Nant Peris a Phen y Pass yn ystod cyfnodau prysur).

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy