Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Gwybodaeth Bysiau


Summary (optional)
start content

 

Er mwyn hwyluso eich taith dyma rai dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol:

Sherpa'r Wyddfa

Mae Sherpa'r Wyddfa yn wasanaeth bws sy'n teithio o amgylch troed yr Wyddfa, gan gysylltu'r chwe prif lwybr sy'n teithio i fyny'r Wyddfa, yn ogystal â phentrefi, mannau twristaidd a phrif feysydd parcio.

Mae'n darparu gwasanaeth gwych i gerddwyr a dringwyr, yn ogystal ag ymwelwyr i'r ardal sy'n dymuno dechrau eu taith a gweld ble fydd yn mynd â nhw.

Gwasanaethau Sherpa

Prynu tocyn Sherpa

Gellir prynu tocynnau ar y bws, ac mae'n bosibl prynu tocyn am daith unigol neu docyn diwrnod a fydd yn caniatáu i chi dreulio diwrnod llawn yn teithio i gynifer o fannau ag y dymunwch ar hyd y llwybr Sherpa mewn diwrnod. Pris y tocynnau yw £5 am docyn diwrnod.

Parcio a theithio

Mae gwasanaeth parcio a theithio o feysydd parcio Nant Peris a Phenygwryd i Ben y Pass bob dydd Sadwrn rhwng dydd Sadwrn y Pasg a dydd Sadwrn olaf mis Hydref 2016 (bydd teithiau dyblyg yn gweithredu fel sy'n ofynnol rhwng Llanberis / Nant Peris a Phen y Pass yn ystod cyfnodau prysur).

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy