Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Goleuadau Stryd


Summary (optional)
Manylion ynglŷn â sut i roi gwybod nad yw golau stryd yn gweithio.
start content
Rhoi gwybod am olau stryd diffygiol
Ewch

Ar gyfer achosion brys yn ymwneud â goleuadau stryd megis lampau'n gwyro, golau'n hongian neu ddrysau coll / wedi'u difrodi, ffoniwch:

  • Yn ystod oriau swyddfa (Dydd llun - Dydd Iau 8:45 - 5:15 a dydd Gwener 8:45 - 4:45) 01492 575337
  • Tu allan i oriau swyddfa 08452 636603

Ein nod yw ymateb i adroddiadau nad ydynt yn rhai brys o fewn 5 diwrnod calendr. Nid oes modd i ni atgyweirio golau stryd diffygiol bob tro. Yn aml mae'r broblem yn ymwneud â'r ceblau cyflenwi tanddaearol sy'n gyfrifoldeb Scottish Power sy'n gweithredu ar amser ymateb o 10 i 25 diwrnod gwaith.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy