Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Y Gofrestrfa Tir


Summary (optional)
Nid yw'r Gofrestrfa Tir yn rhan o'r Uned Pridiannau Tir Lleol. Am ragor o wybodaeth:
start content

Mae'r Gofrestrfa Tir yn bodoli i gynnal a datblygu cofrestr o deitlau tir rhydd-ddaliol a phrydlesol yng Nghymru a Lloegr. Mae eu gwefan yn cynnwys manylion o'r wybodaeth, cyhoeddiadau a gwasanaethau a ddarperir ganddynt. Cofrestrfa Tir, Swyddfa Cymru sy'n delio efo eiddo cofrestredig yng Nghonwy. Fel arall, mae gwefan y Gofrestrfa Tir Ar-lein yn galluogi aelodau i lawr-lwytho copïau o wybodaeth teitlau am ffi fechan, a gellir talu efo cerdyn debyd neu gredyd. 

Mae'r Gofrestrfa Tir yn:


Cofrestrfa Tir Ddosbarthol Cymru
Tŷ Cwm Tawe
Ffordd y Ffenics
Llansamlet
Abertawe
SA7 9FQ  

DX No: 82800 Swansea (2)

Ffôn: 01792 355000

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy