Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Iechyd yr Amgylchedd Diogelwch bwyd Cychwyn a Chofrestru busnes bwyd

Cychwyn a Chofrestru busnes bwyd


Summary (optional)
Yr hyn sydd angen i chi ei wybod os ydych yn meddwl sefydlu eich busnes bwyd eich hun.
start content

Mae'n ofyniad cyfreithiol cofrestru unrhyw adeilad a ddefnyddir i weithredu busnes bwyd. Mae hyn yn cynnwys elusennau, stondinau marchnad, cerbydau danfon a busnesau bwyd symudol eraill.

Bydd angen i chi hefyd ystyried a oes angen cymeradwyo eich adeilad busnes er enghraifft os ydych yn gwneud, yn paratoi neu’n trin bwyd sy'n dod o anifeiliaid i'w gyflenwi i fusnesau eraill.

Sut i gofrestru

  • Os ydych yn berchen ar fusnes bwyd yng Nghonwy, neu wedi cymryd drosodd busnes bwyd yng Nghonwy, mae'n ofyniad cyfreithiol i gofrestru eich busnes gyda ni o leiaf 28 diwrnod cyn agor neu gymryd perchnogaeth ohono. Gellir gwneud hyn drwy wneud cais ar-lein neu drwy'r post.
  • Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i'r busnes, y gweithgareddau neu os yw'r busnes yn cau, o fewn 28 diwrnod i'r newid.

Ffioedd

Ni chodir ffi i gofrestru busnes bwyd.


Cyngor ac Arweiniad

  • Cyn cofrestru eich busnes rydym yn argymell eich bod yn mynd ar wefan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Maent yn cynnig llawer iawn o wybodaeth i fusnesau bwyd o bob math.
  • Bydd hefyd yn ofynnol i chi gael system rheoli diogelwch bwyd yn seiliedig ar egwyddorion HACCP yn eu lle.
  • Gall ymweliad cyngor busnes newydd hefyd gael ei drefnu gyda Swyddog o'r tîm (cyn agor), er mwyn sicrhau bod y strwythur, y cynllun a systemau arfaethedig yn briodol ar gyfer y busnes.

Prosesu ac Amserlenni

  • Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn cadarnhad mewn ysgrifen a bydd archwiliad yn cael ei wneud fel arfer o fewn 28 diwrnod. Yn seiliedig ar yr arolwg cychwynnol, byddwch yn cael sgôr hylendid bwyd yn seiliedig ar ganfyddiadau’r Swyddogion
  • Bydd y manylion busnes hefyd yn cael eu cofnodi ar gofrestr gyhoeddus (enw a chyfeiriad busnes, math o fusnes)

Cysylltwch â ni

Os hoffech fwy o gyngor a help, cysylltwch â ni.

Tîm Diogelwch Bwyd,
Blwch Post 1,
Conwy,
LL30 9G

E-bost:  foodsafety-healthandsafety@conwy.gov.uk
end content