Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyngor Diogelwch i Fusnesau


Summary (optional)
Cyngor busnes newydd a phresennol
start content

Eisiau rhywfaint o gyngor iechyd a diogelwch?

P'un a ydych yn dechrau mewn busnes, yn newydd i iechyd a diogelwch neu eisoes wedi’ch sefydlu ac yn edrych i fesur a gwella eich perfformiad iechyd a diogelwch, yna gallwn:

  • Eich helpu i ddeall eich cyfrifoldebau iechyd a diogelwch
  • Eich helpu i sicrhau bod eich busnes yn lle diogel i weithio
  • Eich helpu i unioni pethau
  • Darparu mynediad i gyngor iechyd a diogelwch o ansawdd yn sydyn
  • Rhoi cyngor i weithwyr ac eraill ar faterion a all fod yn achosi pryder.

Os hoffech chi gael rhywfaint o gymorth a chyngor am ddim ar gymhwyso'r ddeddfwriaeth yn eich busnes, yna cysylltwch â ni.  Mae hyn yn rhan o'n hymrwymiad i'r Help Great Britain Work Well Strategy gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Mae gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn cynnig mynediad cyflym a rhwydd at y wybodaeth a'r adnoddau y mae busnesau bach a chanolig wir eu hangen, gan gynnwys esiamplau o asesiadau risg  a chyhoeddiadau am ddim  ar bob agwedd ar iechyd a diogelwch.

end content