Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Adfywio Adfywio Bae Colwyn Swyddfeydd newydd y Cyngor ym Mae Colwyn Swyddfeydd Newydd y Cyngor - Diweddariad Prosiect

Swyddfeydd Newydd y Cyngor - Diweddariad Prosiect


Summary (optional)
start content

Neges gan y Prif Weithredwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Mae’r Cyngor nawr wedi meddiannu ein swyddfeydd yng Nghoed Pella ac mae staff wedi dechrau symud i mewn.

Bydd Coed Pella yn ein galluogi i ddarparu’r gefnogaeth orau posibl i’n trigolion a busnesau felly mae’n bosibl y byddwch yn sylwi ar ein timau yn symud i mewn wrth i ni ddod â gwasanaethau allweddol ynghyd. Er y bydd Coed Pella yn agor i’r cyhoedd yn fuan, bydd gwasanaethau’r Cyngor yn symud i mewn dros gyfnod o ychydig wythnosau. Yn ystod yr amser hwn, bydd gwasanaethau’r Cyngor yn parhau i fod ar gael ac yn gweithredu fel arfer. Os bydd gennych gyfarfod yn fuan neu angen cysylltu ag un o’r gwasanaethau, byddem yn eich cynghori i gysylltu ymlaen llaw i weld lle byddant wedi eu lleoli.

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy

E-bost: jane.williams@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 575037

Iechyd yr Amgylchedd

E-bost: Gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk

Rhifau ffôn:

  • Materion yn ymwneud â Chŵn: 01492 5752222
  • Diogelwch Bwyd: 01492 575283
  • Llygredd/Cwynion am Sŵn/Rheoli Pla: 01492 575279
  • Cyflyrau Tai: 01492 574173
  • Iechyd Anifeiliaid: 01492 575220

Datrysiadau Tai Conwy

Cyfeiriad e-bost: strategaethtai@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 0300 124 0050

Strategaeth Tai

E-bost: strategaethtai@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 576274

Gwelliannau Tai

E-bost: hsg.financial.assistance@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 574174

Cefnogi Pobl

E-bost: sppathway@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 574215

Datblygu Hamdden a Chwaraeon

E-bost: hamdden.leisure@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 575557 / 01492 575564

Gwasanaethau Addysg

E-bost: addysg@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 575031

Polisi Cynllunio

Rhif ffôn: 01492 575461

E-bost: cdll-ldp@conwy.gov.uk

Rheoli Adeiladu

Rhif ffôn: 01492 574172

E-bost: building.control@conwy.gov.uk

Pridiannau Tir Lleol

Rhif ffôn: 01492 576095

E-bost: locallandcharges@conwy.gov.uk

Rheoli Datblygu (Cynllunio)

Rhif ffôn: 01492 575471 / 575121

E-bost: cynllunioplanning@conwy.gov.uk

Gofal Cymdeithasol

Gwybodaeth, cyngor neu gymorth mewn perthynas ag oedolyn:

E-bost: lles@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 0300 456 1111

Gwybodaeth, cyngor neu gymorth mewn perthynas â phlentyn:

Rhif ffôn: 01492 575111

Llyfrgelloedd a Diwylliant

E-bost: lic@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 576139

Trwyddedu

E-bost: trwyddedu@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 576626

Treth y Cyngor

E-bost: ymholiadau.trethycyngor@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 576607

Adfer Treth y Cyngor

E-bost: ymholiadau.adennill@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 576608

Budd-dal Tai / Gostyngiad Treth y Cyngor / Addysg Budd-daliadau a Thaliadau Tai Dewisol

E-bost: ymholiadau.budd.tai@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 576491

Asesiad Ariannol ar gyfer Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol

E-bost: saa@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 574122

Ardrethi Annomestig Cenedlaethol

E-bost: Ymholiadau.trethi-annomestig@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 576609

Safonau Masnach

E-bost: safonau.masnach@conwy.gov.uk

Rhif ffôn: 01492 575220

 

Hoffwn ddiolch i chi am fod yn amyneddgar yn ystod y gwaith adeiladu – mae yna waith ailwynebu i’w wneud ar Conway Road ac yna bydd y gwaith allanol wedi’i gwblhau. Rydym yn dymuno bod yn gymydog da ac yn rhan o gymuned Bae Colwyn, felly os oes gennych unrhyw ymholiadau, cwestiynau neu fater yr hoffech ei godi gyda ni, gallwch ffonio 01492 574000 neu anfon e-bost i gwybodaeth@conwy.gov.uk. Diolch eto am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i Goed Pella.

Iwan Davies
Prif Weithredwr,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

end content