Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.
Cartref Busnes Adfywio Adfywio Bae Colwyn Swyddfeydd newydd y Cyngor ym Mae Colwyn Pa fuddion ddaw efo'r Swyddfeydd Newydd i Fae Colwyn?

Pa fuddion ddaw efo'r Swyddfeydd Newydd i Fae Colwyn?


Summary (optional)
start content

Fel rhan o adfywio Bae Colwyn, disgwylir i’r Swyddfeydd Newydd ddod â nifer o fuddion i’r Dref.

Mae’r buddion hyn yn cynnwys:

  • Gofod swyddfa sydd ar gael ar gyfer y tymor hir
  • Bydd yr adeilad newydd wedi ei gynllunio ar gyfer arferion gweithio modern 
  • Bydd yr adeilad newydd wedi ei gynllunio i fod yn effeithlon o ran ynni
  • Bydd yn cefnogi ymrwymiad y Cyngor i adfywio Bae Colwyn
  • Dylai integreiddio Gwasanaethau mewn un adeilad wella cydweithredu, darparu gwasanaethau a rhannu adnoddau
  • Gwell mynediad i wasanaethau ar gyfer cwsmeriaid
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy