Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Coed Pella


Summary (optional)
start content

Oriau agor y dderbynfa:

Oherwydd Covid-19, mae swyddfeydd Coed Pella a Bodlondeb ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod yn wahanol.  Os ydych eisiau cysylltu â’r Cyngor, gwnewch hynny ar-lein neu ffoniwch 01492 574000.

  • Dydd Llun: Ar gau
  • Dydd Mawrth: Ar gau
  • Dydd Mercher: Ar gau
  • Dydd Iau: Ar gau
  • Dydd Gwener: Ar gau

Ar gau dyddiau Sadwrn, dyddiau Sul a Gwyliau Banc

Ar-Lein

Gofynnwch gwestiwn

Post

[Enw’r gwasanaeth yr ydych am gysylltu ag o]
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN

 

Cyfeiriad Ymweld

Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ

Sylwch: Efallai na fydd rhai systemau ‘SatNav’ a gwasanaethau mapio megis Google Maps yn dangos y cod post yma’n gywir. Os ydych chi’n defnyddio cod post ar gyfer llywio electronig, rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio LL29 7AW yn lle.

Map

 

Y gwasanaethau a gynigir yng Nghoed Pella

  • Ymholiadau cyffredinol
  • Cyfrifiaduron cyhoeddus a gwasanaeth ffôn Cyswllt Uniongyrchol ar gael. Mae hyn yn golygu y gallwch gysylltu â Gwasanaethau’r Cyngor o’r swyddfeydd hyn heb gost i chi
  • Cyngor a chyfarwyddyd un i un gan Wasanaethau Coed Pella

Gwasanaethau a gynigir yng Nghoed Pella

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content