Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Coed Pella


Summary (optional)
start content

O 14 Mawrth 2022, mae gwasanaeth wyneb yn wyneb ar gael drwy apwyntiad.
Gallwch gysylltu â'r Cyngor neu wneud apwyntiad ar-lein neu ffoniwch 01492 574000.Oriau agor y dderbynfa:

Ar gau dyddiau Sadwrn, dyddiau Sul a Gwyliau Banc


Ar-Lein

Gofynnwch gwestiwn


Post

[Enw’r gwasanaeth yr ydych am gysylltu ag o]
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN


Cyfeiriad Ymweld

Coed Pella
Conway Road
Bae Colwyn
LL29 7AZ

Sylwch: Efallai na fydd rhai systemau ‘SatNav’ a gwasanaethau mapio megis Google Maps yn dangos y cod post yma’n gywir. Os ydych chi’n defnyddio cod post ar gyfer llywio electronig, rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio LL29 7AW yn lle.


MapY gwasanaethau a gynigir yng Nghoed Pella

  • Ymholiadau cyffredinol
  • Cyfrifiaduron cyhoeddus a gwasanaeth ffôn Cyswllt Uniongyrchol ar gael. Mae hyn yn golygu y gallwch gysylltu â Gwasanaethau’r Cyngor o’r swyddfeydd hyn heb gost i chi
  • Cyngor a chyfarwyddyd un i un gan Wasanaethau Coed Pella


Gwasanaethau a gynigir yng Nghoed Pella

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content