Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Safonau Masnach

Safonau Masnach


Summary (optional)
Yng Nghonwy rydym yn gweithio gyda siopwyr a busnesau i sicrhau amgylchedd masnachu teg a diogel.
start content

Os ydych yn credu bod cwmni wedi torri’r gyfraith neu wedi gweithredu’n annheg, efallai y byddwch yn gallu eu riportio i Cyngor ar Bopeth.


Arweiniad cyfreithiol am ddim, diduedd i fusnesau a siopwyr:


Busnesau

Gallwn helpu busnesau drwy ddarparu ystod eang o wybodaeth i'ch helpu i ddeall y gyfraith a sut y mae'n berthnasol i chi. Cysylltwch â ni am gyngor.

Siopwyr

Os ydym eisoes yn delio â’ch anghydfod, cysylltwch â thîm Safonau Masnach Conwy.

Cysylltu â ni

Drwy E-bost: safonau.masnach@conwy.gov.uk
Dros y Rhif Ffôn: 01492 574110 - Dydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 10.00 a 12:30

Trwy'r post:
Safonau Masnach,
Blwch Post 1,
Conwy,
LL30 9GN

Hysbysiad Preifatrwydd

end content