Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Busnes Safonau Masnach

Safonau Masnach


Summary (optional)
Yng Nghonwy rydym yn gweithio gyda siopwyr a busnesau i sicrhau amgylchedd masnachu teg a diogel.
start content

I warchod iechyd y cyhoedd rhag risgiau’r Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi deddfwriaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol i rai busnesau gau. Mae’n rhaid i’r rhai sy’n cael aros ar agor gydymffurfio â gofynion penodol, er enghraifft, pellter rhwng pobl.

Bydd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach y Cyngor yn gorfodi’r rheoliadau hyn. Mae busnesau’n cael eu hannog i gadw at y gofynion newydd yma.

Os ydych yn credu bod cwmni wedi torri’r gyfraith neu wedi gweithredu’n annheg, efallai y byddwch yn gallu eu riportio i Cyngor ar Bopeth.


Arweiniad cyfreithiol am ddim, diduedd i fusnesau a siopwyr:


Busnesau

Gallwn helpu busnesau drwy ddarparu ystod eang o wybodaeth i'ch helpu i ddeall y gyfraith a sut y mae'n berthnasol i chi. Cysylltwch â ni am gyngor.

Siopwyr

Os ydym eisoes yn delio â’ch anghydfod, cysylltwch â thîm Safonau Masnach Conwy.

E-bost: safonau.masnach@conwy.gov.uk
Rhif Ffôn: 01492 574110

Hysbysiad Preifatrwydd

end content