Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cod Ymarfer Camerâu


Summary (optional)
Mae gan y Cyngor God Ymarfer gyda Heddlu Gogledd Cymru, mae hon yn ddogfen gyhoeddus sy’n nodi sut y bydd y Cyngor a’r Heddlu’n rhannu gwybodaeth Camerâu Goruchwylio Mannau Cyhoeddus. Mae’n nodi sut y bydd ein system Camerâu Goruchwylio Mannau Cyhoeddus yn gweithredu ac yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â safonau cyfreithiol ac arfer gorau.