Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Gwener 15 Tachwedd 2019

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cod Ymarfer TCC


Summary (optional)
Mae gan y Cyngor God Ymarfer gyda Heddlu Gogledd Cymru, mae hon yn ddogfen gyhoeddus sy’n nodi sut y bydd y Cyngor a’r Heddlu’n rhannu gwybodaeth TCC. Mae’n nodi sut y bydd ein system TCC cyhoeddus yn gweithredu ac yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â safonau cyfreithiol ac arfer gorau.

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy