Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Dogfennau Ymgynghoriad Addysg Ymgynghoriad ar darpariaeth dysgu ychwanegol newydd yn Ysgol Aberconwy

Ymgynghoriad ar darpariaeth dysgu ychwanegol newydd yn Ysgol Aberconwy


Summary (optional)
Manylion o’r ymgynghoriad ar darpariaeth dysgu ychwanegol newydd yn Ysgol Aberconwy
start content

Yng nghyfarfod y Cabinet ar 25 Chwefror 2020, penderfynodd y Cabinet gynnal yr ymgynghoriad hwn yn ymwneud â chynnig i agor darpariaeth dysgu ychwanegol newydd yn Ysgol Aberconwy.

Agorodd yr ymgynghoriad ar 6 Mawrth 2020; fodd bynnag, yn dilyn yr ysgolion yn cau o ganlyniad Covid 19, cafodd yr ymgynghoriad ei oedi.

Rydym bellach yn gallu ailagor yr ymgynghoriad a'r dyddiad cau newydd ar gyfer ymatebion fydd 5:00 p.m. ar 18 Rhagfyr 2020.

Mae'r ymgynghoriad yn seiliedig ar y cynnig i agor darpariaeth dysgu ychwanegol newydd yn Ysgol Aberconwy ar gyfer disgyblion oedran uwchradd o bob rhan o Gonwy sydd ag awtistiaeth ac anawsterau niwroddatblygiadol cysylltiedig.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau i chi gael cyfle i gyflwyno eich sylwadau ar y cynnig ac ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori byddwn yn cyflwyno adroddiad gerbron Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae'r Ddogfen Ymgynghori lawn a'r Ffurflen Ymateb ar gael isod.

Dogfen Ymgynghori (PDF)

Ffurflen Adborth i'r ymgynghoriad (MSWord)


end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy