Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Derbyniadau Ysgolion Derbyniadau Ysgolion Cynradd 2021-2022

Derbyniadau Ysgolion Cynradd 2021-2022


Summary (optional)
Gwybodaeth derbyniadau ysgolion gynradd a ceisiadau
start content

Gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn electronig drwy ddewis y ffurflen sy’n berthnasol i’ch plentyn:


Os ydych chi’n argraffu’r ffurflen, mae'n hanfodol eich bod yn dychwelyd y ffurflen wedi ei llenwi i'r ysgol o'ch dewis (neu eich ysgol bresennol ar gyfer ceisiadau i ysgol iau) erbyn y dyddiadau isod i sicrhau bod eich plentyn yn cael ei ystyried i dderbyn lle yn yr ysgol:

 • Cais Meithrin: 19 Chwefror 2021
 • Cais Derbyn: 20 Tachwedd 2020
 • Cais Iau: 20 Tachwedd 2020

Byddwch ym ymwybodol nad yw derbyn i ddosbarth meithrin yn gwarantu derbyn i’r dosbarth derbyn. Bydd yn rhaid i chi ail-ymgeisio am le yn y dosbarth derbyn y flwyddyn nesaf.

Ceisiadau hwyr

Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried tan ar ôl y rhai a geir erbyn y dyddiad cau, oni bai eich bod yn gallu cyfiawnhau'r rheswm dros yr oedi wrth ddychwelyd eich ffurflen. Gall ceisiadau hwyr heb reswm da olygu siom os yw eich ysgol ddewisol yn llawn, gan y bydd lleoedd yn cael eu dyrannu i geisiadau a geir erbyn y dyddiad cau yn y lle cyntaf, yn unol â'r meini prawf a gyhoeddwyd pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael.

Byddwch yn cael gohebiaeth ynglŷn â'ch cais am le yn yr ysgol erbyn y dyddiadau isod:

 • Cais Meithrin: 7 Mai 2021
 • Cais Derbyn: 16 Ebrill 2021
 • Cais Iau: 16 Ebrill 2021

Gwybodaeth Bwysig:

Nodwch os byddwch yn ceisio am le yn unrhyw un o’r ysgolion canlynol yn ogystal â llenwi’r Ffurflen Derbyniadau Ysgolion, bydd angen i chi gysylltu â’r ysgol rydych yn ei ffafrio i gael ffurflen gais ar wahân yn unol â’u meini prawf derbyn penodol. Efallai y gallwch chi hefyd gael y ffurflen hon o ysgol bresennol eich plentyn.

 • Ysgol Bendigaid William Davies
 • Ysgol Bodafon
 • Ysgol Pen y Bryn
 • Ysgol San Sior
 • Ysgol St Joseph
 • Ysgol Y Plas

Mae rhestr o ddogfennau allweddol ar gael isod:

 

Dyddiadau Pwysig

Dyddiadau MeithrinDyddiadau Dosbarth Derbyn a Ysgol IauProses Derbyniadau 

28 Medi 2020

28 Medi 2020

 • Ceisiadau ar-lein yn agor
 • Ffurflenni Dewis Rhieni at gael gan y Gwasanaethau Addysg (01492 575592).
 • Llyfrynnau gwybodaeth ar gael ar-lein

Erbyn 19 Chwefror 2021

Erbyn 20 Tachwedd 2020

 • Dyddiad olaf i ddychwelyd y ffurflen Dewis Rhiant neu
 • Dyddiad olaf ar gyfer ceisiadau ar-lein

7 Mai 2021

16 Ebrill 2021

 • Cyhoeddi llythyr yn cynnig neu wrthod lle

Tymor yr Haf 2021

Tymor yr Haf 2021

 • Trefniadau i drafod gwrthodiad gydag uwch swyddogion addysg
 • Gwenud cais i Ysgol arall a/neu apelio at y Panel Apêl (Apeliadau i llefydd dosbarth derbyn a ysgol iau yn unig)
 • Panel Apeliadau yn cyfarfod a gwrando ar apeliadau (Apeliadau i llefydd dosbarth derbyn a ysgol iau yn unig)
 • Ysgolion yn trefnu diwrnodau anwytho, cyfarfodydd rhieni i baratoi ar gyfer cychwyn ym Medi
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy