Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Derbyniadau Ysgolion Cynradd 2020


Summary (optional)
start content

Gall Rhieni/Gwarcheidwaid/Gofalwyr ddefnyddio ein Ffurflen Derbyniadau Ysgol ar-lein i gofrestru eich plentyn yn un o ysgolion Conwy.

Gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn electronig drwy ddewis y ffurflen sy’n berthnasol i’ch plentyn:

Os ydych chi’n argraffu’r ffurflen, mae'n hanfodol eich bod yn dychwelyd y ffurflen wedi ei llenwi i'r ysgol o'ch dewis (neu eich ysgol bresennol ar gyfer ceisiadau i ysgol iau) erbyn y dyddiadau isod i sicrhau bod eich plentyn yn cael ei ystyried i dderbyn lle yn yr ysgol.

Cais yn ymwneud aDyddiad Cau

Cais Meithrin

21st February 2020

Cais Dosbarth Derbyn

22nd November 2019

Cais Ysgol Iau

22nd November 2019

 

 

Byddwch ym ymwybodol nad yw derbyn i’r ysgol feithrin yn gwarantu derbyn i’r dosbarth derbyn. Bydd yn rhaid i chi ail-ymgeisio am le yn y dosbarth derbyn y flwyddyn nesaf.

 

Ceisiadau hwyr

Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried tan ar ôl y rhai a geir erbyn y dyddiad cau, oni bai eich bod yn gallu cyfiawnhau'r rheswm dros yr oedi wrth ddychwelyd eich ffurflen. Gall ceisiadau hwyr heb reswm da olygu siomedigaeth os yw eich ysgol ddewisol yn llawn, gan y bydd lleoedd yn cael eu dyrannu i geisiadau a geir erbyn y dyddiad cau yn y lle cyntaf, yn unol â'r meini prawf a gyhoeddwyd pan fo mwy o geisiadau na nifer y lleoedd sydd ar gael.

Byddwch yn cael gohebiaeth ynglŷn â'ch cais am le yn yr ysgol erbyn y dyddiadau isod:

Cais yn ymwneud aHysbysiad o ddyddiad y penderfyniad

Cais Meithrin

8th May 2020

Cais Dosbarth Derbyn

16th April 2020

Cais Ysgol Iau

16th April 2020

 

 

Gwybodaeth Bwysig:

Nodwch os byddwch yn ceisio am le yn unrhyw un o’r ysgolion canlynol yn ogystal â llenwi’r Ffurflen Derbyniadau Ysgolion, bydd angen i chi gysylltu â’r ysgol rydych yn ei ffafrio i gael ffurflen gais ar wahân yn unol â’u meini prawf derbyn penodol. Efallai y gallwch chi hefyd gael y ffurflen hon o ysgol bresennol eich plentyn.

 • Ysgol Bendigaid William Davies
 • Ysgol Bodafon
 • Ysgol Pen y Bryn
 • Ysgol San Sior
 • Ysgol St Joseph
 • Ysgol Y Plas

Mae rhestr o ysgolion Conwy a chopi o'r polisi derbyniadau wedi'u hatodi isod. Mae copi o Ddogfen Wybodaeth Ysgolion a Gwasanaethau Addysg Conwy hefyd wedi'i atodi ac mae copi o'r ddogfen hon ar gael ym mhob ysgol a llyfrgell.

 

Dyddiadau Pwysig

Dyddiadau MeithrinDyddiadau Dosbarth Derbyn a Ysgol IauProses Derbyniadau 

30 Medi 2019

30 Medi 2019

 • Ceisiadau ar-lein yn agor
 • Ffurflenni Dewis Rhieni at gael gan y Gwasanaethau Addysg (01492 575592).
 • Llyfrynnau gwybodaeth ar gael ar-lein

By 21 Chwefror 2020

By 22 Tachwedd 2019

 • Dyddiad olaf i ddychwelyd y ffurflen Dewis Rhiant neu
 • Dyddiad olaf ar gyfer ceisiadau ar-lein

8 Mai 2020

16 Ebrill 2020

 • Cyhoeddi llythyr yn cynnig neu wrthod lle

Summer Term 2020

Summer Term 2020

 • Trefniadau i drafod gwrthodiad gydag uwch swyddogion addysg
 • Gwenud cais i Ysgol arall a/neu apelio at y Panel Apêl (Apeliadau i llefydd dosbarth derbyn a ysgol iau yn unig)
 • Panel Apeliadau yn cyfarfod a gwrando ar apeliadau (Apeliadau i llefydd dosbarth derbyn a ysgol iau yn unig)
 • Ysgolion yn trefnu diwrnodau anwytho, cyfarfodydd rhieni i baratoi ar gyfer cychwyn ym Medi

 

 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy