Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Addysg, Plant a Phobl Ifanc Derbyniadau Ysgolion Gwneud cais am le mewn Ysgol Uwchradd (Blwyddyn 7) ar gyfer Medi 2023-2024

Gwneud cais am le mewn Ysgol Uwchradd (Blwyddyn 7) ar gyfer Medi 2023-2024


Summary (optional)
Gwybodaeth am dderbyniadau i ysgolion uwchradd a gwneud ceisiadau
start content
Cyflwynwch eich ffurflen gais erbyn 4 Tachwedd 2022.
Fe gewch chi wybodaeth am eich cais am le yn yr ysgol erbyn 1 Mawrth 2023.


Fe allwch chi hefyd lawrlwytho fersiwn o'r ffurflenni y gellir eu hargraffu drwy glicio yma.

Ceisiadau hwyr

Byddwn yn dyrannu lleoedd yn gyntaf i geisiadau a dderbyniwn erbyn y dyddiad cau. Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu prosesu nes ein bod wedi prosesu pob cais ar amser, oni bai eich bod yn gallu cyfiawnhau'r oedi.

Gwybodaeth Bwysig:

Os ydych chi'n gwneud cais am le yn:

 • Ysgol Bryn Elian,
 • Ysgol Eirias, neu
 • Ysgol Emrys ap Iwan,

yn ogystal â llenwi’r Ffurflen Derbyniadau i Ysgolion, bydd angen i chi hefyd gysylltu â’ch dewis o ysgol i gael ffurflen gais ar wahân. Efallai y bydd y ffurflen hon hefyd ar gael gan ysgol bresennol eich plentyn.


Gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn a derbyniadau

Dyddiadau Pwysig

5 Medi 2022

 • Bydd ffurflenni cais ysgolion yn cael eu cyhoeddi a cheisiadau ar-lein yn agor
 • Mae ffurflenni y gellir eu hargraffu ar gael uchod a gellir postio copïau caled ar gais, drwy gysylltu â'r Gwasanaethau Addysg ar 01492 575031
 • Mae llyfrynnau ar sut i wneud cais ar gael uchod

4 Tachwedd 2022

 • Dyddiad cau ar gyfer pob cais i Ysgol Uwchradd

1 Mawrth 2023

 • Bydd llythyrau yn cynnig neu'n gwrthod lle yn cael eu hanfon allan

Tymor y Gwanwyn 2023

 • Trefniadau i drafod ceisiadau a wrthodwyd gydag Uwch Swyddogion Addysg
 • Gwneud cais i ysgol arall
 • Yr ysgolion yn trefnu diwrnodau cynefino a chyfarfodydd rhieni i baratoi ar gyfer cychwyn ym mis Medi.
end content