Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rheoli Staff Ysgolion (AD)- Hyfforddiant Llywodraethwyr


Summary (optional)
start content

Manylion y cwrs:

Dyddiad  Amser*LleoliadHyfforddwrGrŵp  Targed
21/11/2019 6.00 – 8.00pm Ysgol John Bright, Llandudno    


Nod:

Hysbysu llywodraethwyr o’u cyfrifoldebau mewn perthynas â materion AD, polisi a rheoliadau, gan gynnwys:-

  • Penodi Staff;
  • Cyfraith Cyflogaeth;
  • Disgyblu, Cwynion a Gallu;
  • Polisi Rheoli Presenoldeb;
  • Proses dileu swydd;
  • Diswyddo;
  • Polisi Recriwtio a Dewis a Recriwtio Mwy Diogel;
  • Cyflog ac Amodau.

Canlyniadau Dysgu Allweddol:

  • Bydd gan lywodraethwyr, yn arbennig y rhai sy’n aelodau o bwyllgorau yn ymwneud â staff, dealltwriaeth well o'u rôl
  • Bydd gan lywodraethwyr mwy o ymwybyddiaeth o ofynion statudol presennol

 

DS – Mae’r cwrs hwn wedi’i dargedu at gadeiryddion a’r llywodraethwyr hynny sydd hefyd yn aelodau o bwyllgorau yn ymwneud â staff.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy