Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cyffordd Llandudno – Ysgol Awel y Mynydd


Summary (optional)
start content

Mae ysgol gynradd dwy-ffrwd newydd £11.49 miliwn ar gyfer cymuned Cyffordd Llandudno yn rhan o Raglen Foderneiddio Ysgolion Cynradd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ar y cyd â Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Bu Read Construction yn llwyddiannus wrth gael y contract ar gyfer adeiladu’r ysgol newydd yng Nghyffordd Llandudno.

Bydd lle i 432 o ddisgyblion llawn amser a 60 disgybl meithrin rhan amser yn ysgol Awel y Mynydd. Bydd disgyblion yn cael eu haddysgu un ai trwy gwricwlwm Cymraeg Iaith Gyntaf neu Gymraeg Ail Iaith/Dwyieithog.

Digwyddiadau a Newyddion Diweddaraf

Dogfennau Statudol

end content