Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth am Alergenau


Summary (optional)
start content

Mae rheoliadau labelu a gwybodaeth bwyd cyfredol wedi rhestru 14 o alergenau sydd angen eu nodi os cânt eu defnyddio fel cynhwysion mewn pryd bwyd. Mae gwybodaeth ar gael yng nghegin ysgol eich plentyn ar gyfer pob eitem ar y fwydlen sy'n cynnwys unrhyw un o'r 14 alergen hyn fel cynhwysion.

Dyma’r 14 Alergen -

 • Seleri
 • Grawnfwydydd sy'n cynnwys Glwten
 • Cramenogion
 • Wyau
 • Pysgod
 • Lwpin
 • Llaeth
 • Molysgiaid
 • Mwstard
 • Cnau
 • Cnau Mwnci
 • Hadau Sesame
 • Soia
 • Sylffwr Deuocsid
end content