Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Gwybodaeth am Brydau Ysgolion


Summary (optional)
Rydym eisiau i blant fwyta'n dda yn yr ysgol a chael gwybodaeth a sgiliau i'w helpu i fwyta'n dda gartref ac yn y dyfodol
start content

Cost

Cost y pryd i blant Iau £2.85. Cynigir prydau ysgol am ddim i ddysgwyr y Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 o 1 Medi 2022 ymlaen. A fyddech cystal â thalu eich arian cinio i’r ysgol ar ddydd Llun ar gyfer yr wythnos i ddod. Gallwch hefyd dalu am brydau ysgol ar-lein drwy Parent Pay.


A oes gennych hawl i ginio ysgol am ddim?

ALLWCH CHI ARBED £500 Y FLWYDDYN AR GYFER BOB PLENTYN

Ar gyfer bob disgybl sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru sy’n galluogi’r Ysgol i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i’r plant hynny. Felly os oes gennych hawl, ymgeisiwch nawr. Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol neu budd-dal arall a dymunech wneud cais, chwblhewch y Ffurflen Gais Prydau Ysgol am Ddim


Ydych chi angen cymorth i wybod mwy am hawlio’r budd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt?

Ffoniwch ein Llinell Gymorth Budd-daliadau ar 01492 576616.

Mae’r llinell ar agor o 9.00 a.m. hyd at 4.00 p.m. dydd llun i ddydd Gwener. Mae cymorth ar gael os byddwch yn dechrau gweithio, os oes newid yn eich amgylchiadau personol, ac i sicrhau nad ydych yn colli consesiynau a gostyngiadau er enghraifft Cynllun Cymorth Dŵr; Gostyngiad Cartref Cynnes; Talebau Cychwyn Iach.

end content