Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Lleoliadau


Summary (optional)
start content

Mae Wi-Fi cyhoeddus nawr ym mhob Ysgol Gynradd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

 

Abergele

 • Canolfan Hamdden Abergele
 • Llyfrgell Abergele
 • Llyfrgell Bae Cinmel
 • Copthorne House
 • Canolfan Ieuenctid Abergele
 • Maes Parcio Ysgol Bro Cernyw (Llangernyw)

Bae Colwyn

 • Swyddfa Dinesig
 • Anecs Dinesig
 • Porthdy Dinesig
 • Glan y Don
 • Canolfan Hamdden Colwyn
 • Parc Eirias
 • Llys Elian
 • 41 Conwy Road
 • 28 Wynnstay Road
 • Ffordd Bugail
 • Llyfrgell Bae Colwyn
 • Clwb Ieuenctid Bae Colwyn
 • Canolfan Chwaraeon Dŵr Porth Eirias
 • Theatr Colwyn
 • 74 Conway Road

Conwy

 • Bodlondeb
 • Porthdy Bodlondeb
 • Canolfan Marl (Cyffordd Llandudno)
 • Canolfan Fusnes Conwy (Cyffordd Llandudno)
 • Llyfrgell Conwy
 • Canolfan Croeso Conwy / Adeiladau Muriau
 • Canolfan Ieuenctid Conwy
 • Swyddfa Harbwr Conwy
 • Canolfan Hamdden Cyffordd Llandudno
 • Canolfan Ieuenctid Cyffordd Llandudno
 • Ysgol Aberconwy (Swyddfa'r Cyngor)

Llandudno

 • Builder Street West
 • Canolfan Riviere
 • Cylch Chwarae Church Walks
 • Gorsaf Pen y Gwylfryn
 • Gorsaf Hanner Ffordd
 • Llyfrgell Llandudno
 • Canolfan Nofio Llandudno
 • Canolfan Croeso Llandudno
 • Neuadd y Dref Llandudno
 • Llys Dyfrig
 • Tŷ Hapus
 • Gorsaf Fictoria
 • Llyfrgell Bae Penrhyn

Llanfairfechan a Penmaenmawr

 • Bryn y Neuadd
 • Llyfrgell Llanfairfechan Library
 • Llyfrgell Penmaenmawr Library
 • Canolfan Ieuenctid Penmaenmawr
 • Plas Menai

Llanrwst

 • Maes Parcio Cae Llan (Betws y Coed)
 • Canolfan Crwst
 • Canolfan yr Enfys
 • Llyfrgell a Maes Parcio Cerrigydrudion
 • Maes Parcio Gorsaf Drenau Dolwyddelan
 • Glasdir
 • Canolfan Deuluoedd Llanrwst
 • Llyfrgell Llanrwst
 • Maes Parcio Sgwâr Llanrwst
 • Pwll Nofio Llanrwst
 • Canolfan Ieuenctid Llanrwst
 • Plas yn Dre
 • Maes Parcio Tŷ Siocled Glanrafon (Pentrefoelas)

Mochdre

 • Bron y Nant
 • Depo Adnoddau Canolog
 • Swyddfeydd AFfCh ERF Mochdre
 • Glan yr Afon
 • Amglosfa Mochdre
 • Depo MRF Mochdre MRF
 • Y Gorwel
end content