Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Digartrefedd Ydw i'n ddigartref?

Ydw i'n ddigartref?


Summary (optional)
start content

Yn gyfreithiol, rydych yn ddigartref os: 

 • Nad oes gennych rywle i fyw yn y wlad hon neu mewn unrhyw le arall yn y byd sydd ar gael i chi fod yno
 • Nad oes gennych unrhyw hawl gyfreithiol i aros yn eich cartref
 • Oes gennych rywle i fyw ond eich bod yn methu mynd i mewn i'r eiddo
 • Oes gennych rhywle i fyw ond nid yw'n rhesymol i chi aros yno, er enghraifft, mae’n debygol y bydd hyn yn arwain at yr unigolyn neu aelod o’u haelwyd, yn destun camdriniaeth.
 • Oes gennych gwch, carafán neu gartref symudol ond heb unrhyw le i’w gadw

Gallwch hefyd wneud cais am gyngor a chymorth os yw'n debygol y byddwch yn ddigartref yn y 56 diwrnod nesaf. Gall hyn fod oherwydd eich bod: 

 • Wedi eich galw i’r Llys a bod y Llys yn dweud fod rhaid i chi adael eich eiddo o fewn y 56 diwrnod nesaf
 • Wedi bod yn byw gyda theulu neu ffrindiau a’u bod wedi gofyn i chi adael o fewn y 56 diwrnod nesaf

Byddwn yn gweithio gyda chi er mwyn eich helpu i aros yn eich cartref. Os nad yw hyn yn bosib', byddwn yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i lety newydd.

 • Rhif ffôn: 0300 124 0050
 • Cyfeiriad e-bost: datrysiadautai@conwy.gov.uk
 • Oriau agor: Mae'r gwasanaeth dyletswydd wyneb i wyneb wedi cau.Gall unrhyw berson sy'n ddigartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd gysylltu â ni nawr rhwng 9.30yb a 5.15yh ar: 0300 124 0050 neu housingsolutions@conwy.gov.uk
 • Rhif Cyswllt Mewn Argyfwng y Tu Allan i Oriau: 0300 1233079
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy