Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Digartrefedd Sut mae gwneud cais am gymorth?

Sut mae gwneud cais am gymorth?


Summary (optional)
start content

I gael help i atal digartrefedd mae angen i chi gysylltu â Datrysiadau Tai Conwy a fydd yn gofyn cwestiynau i chi ac mae’n bosibl y byddant yn eich gwahodd i gyfarfod gyda nhw i asesu eich anghenion.

Gallwch gael cwmni unrhyw un er enghraifft ffrind, teulu, eiriolwr neu weithiwr cefnogi. Gall fod yn ddefnyddiol i chi gofio’r hyn sydd wedi cael ei ddweud wrthych.

Dyrennir Swyddog Atal Digartrefedd i chi a fydd yn eich cynghori a’ch cefnogi hyd nes nad ydych dan fygythiad o fod yn ddigartref.

Os byddai'n well gennych siarad â swyddog o'r un rhyw â chi, nodwch hyn pan fyddwch yn gwneud eich apwyntiad a byddwn yn ceisio trefnu hyn.

Efallai y byddwn yn cysylltu â'ch cwmni morgais neu gyn-landlord/landlordiaid i gasglu gwybodaeth ac i drafod gyda hwy i atal eich digartrefedd.

  • Rhif ffôn: 0300 124 0050
  • Cyfeiriad e-bost: datrysiadautai@conwy.gov.uk
  • Oriau agor: Mae Gwasanaeth Dyletswydd Datrysiadau Tai Conwy ar gael heb wneud apwyntiad; 9:30am-4:00pm dydd Llun i ddydd Gwener yn swyddfeydd Coed Pella, Conway Road, Bae Colwyn, LL29 7AZ
  • Rhif Cyswllt Mewn Argyfwng y Tu Allan i Oriau: 0300 1233079 
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy