Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Arbed Ynni Mewn Cartrefi a Osodir yn Breifat

Arbed Ynni Mewn Cartrefi a Osodir yn Breifat


Summary (optional)
start content

Rhaid i’r rhan fwyaf o eiddo a osodir yn breifat gael graddfa tystysgrif perfformiad ynni o E neu uwch.

Gall rhai eiddo fod wedi eu heithrio o’r safon hwn am amrywiaeth o resymau. Mae canllawiau ar hyn yma:

Gwefan Llywodraeth- Arbed Ynni mewn Eiddo Rhentu Preifat (Saesneg yn unig)

Gall landlordiaid sy’n creu tenantiaeth ar gyfer eiddo heb ei eithrio, Graddfa F neu G gael eu dirwyo. Ar ôl 1 Ebrill 2020, bydd yn anghyfreithlon i landlordiaid barhau i osod eiddo graddfa F neu G.

Os oes angen unrhyw welliannau arbed ynni, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer y cynlluniau canlynol:

  • Eco-flex – Gwybodaeth am eco flex ar dudalen we’r Cyngor.
  • NYTH – i ganfod mwy am y cynllun NYTH ar eu gwefan.

Os oes gennych eiddo is-safonol, cysylltwch â ni am gyngor a chymorth cyn i chi roi rhybudd i denantiaid.

end content