Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Rhentu ystafell


Summary (optional)
start content

Os oes gennych chi letywr neu’n meddwl am osod ystafelloedd wedi’u dodrefnu yn eich eiddo, efallai eich bod yn gymwys ar gyfer y ‘Cynllun Rhentu Ystafell’. Gall incwm rhent o hyd at £7500 y flwyddyn fod yn incwm di-dreth.

I gael rhagor o wybodaeth, dilynwch y ddolen hon https://www.gov.uk/rent-room-in-your-home

end content