Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Landlordiaid Renting Homes Act - Landlordiaid

Deddf Rhentu Cartrefi - Landlordiaid


Summary (optional)
O 1 Rhagfyr 2022 bydd Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn newid y ffordd mae bob landlord yng Nghymru yn rhentu eu heiddo.
start content

Bydd nifer o newidiadau i:

  • Cytundebau Tenantiaeth
  • Cyfnodau rhybudd
  • Hawliau cyd-denant
  • Safonau addasrwydd eiddo
  • Hawliau olynu ar gyfer gosodiadau preifat
  • Ailfeddiannu ar ôl gadael.
  • Telerau tenantiaeth llety â chymorth

Mae mwy o wybodaeth am y newidiadau ar wefan Llywodraeth Cymru -
 https://gov.wales/landlords-housing-law-changing-renting-homes

end content