Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ynglŷn â Grant Cymorth Tai


Summary (optional)
start content

Beth yw’r Grant Cymorth Tai?

O fis Ebrill 2020 cafodd y Grant Cefnogi Pobl ei newid i Grant Cymorth Tai.

Mae’r Grant Cymorth Tai yn disodli’r Rhaglen Cefnogi Pobl, y Grant Atal Digartrefedd a Gorfodi Rhentu Doeth Cymru.

Beth mae’r Tim yn ei wneud?

Mae gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru Dîm sy’n gyfrifol am ddatblygu, monitro ac adolygu gwasanaethau cynnal sy’n ymwneud â thai.

Pa gefnogaeth mae gwasanaethau yn eu  gynnig?

Mae’r Grant Cymorth Tai yn raglen a ariennir gan Lywodraeth  Senedd Cymru sy’n ymrwymedig i ddarparu safon bywyd gwell i bobl ddiamddiffyn drwy eu cefnogi i fyw’n annibynnol.

Pwy ydym yn ei helpu?

Mae’r Grant Cymorth Tai yn ariannu rhaglen eang ac amrywiol o gefnogaeth sy’n ymwneud â thai sy'n cyrraedd pobl wahanol, ond yr un mor ddiamddiffyn yn y gymdeithas.

Am ragor o wybodaeth, gweler y dogfennau amgaeedig neu cysylltwch â'r Tîm ar cefnogipobl@conwy.gov.uk

end content