Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Denantiaid Grant Cymorth Tai Sut i gael mynediad at Gefnogaeth sy'n ymwneud â Thai

Sut i gael mynediad at Gefnogaeth sy'n ymwneud â Thai


Summary (optional)
start content

Y Llwybr

Swyddogaeth y Llwybr yw dod o hyd i’r gwasanaeth cefnogi mwyaf addas ar gyfer eich anghenion a’ch cyfeirio at ddarparwr y gwasanaeth fel eu bod yn cysylltu â chi i drefnu cefnogaeth. Os oes angen Cefnogaeth yn Gysylltiedig â Thai arnoch chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod yna fe allwch:

  • ofyn i'ch gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr iechyd proffesiynol i gysylltu â ni
  • ofyn i aelod o'ch teulu neu ffrind i gysylltu â ni
  • gysylltu â ni eich hun drwy e-bost neu drwy lenwi'r ffurflen gyfeirio Llwybr (wedi ei atodi isod) a'i ddychwelyd at SPPathway@conwy.gov.uk neu drwy'r post i:
Y Llwybr
Gwasanaethau Rheoleiddio a Thai
Blwch Post 1
Conwy
LL30 9GN


Cysylltwch â’r Tîm Llwybr Sengl ar 01492 574215 i siarad â swyddog a all helpu.

end content