Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.
Cartref Preswylwyr Tai Gwybodaeth i Denantiaid Grant Cymorth Tai Grŵp Cydweithredol Cymorth Tai Rhanbarthol Gogledd Cymru

Grŵp Cydweithredol Cymorth Tai Rhanbarthol Gogledd Cymru


Summary (optional)
start content

Beth yw'r Grŵp Cydweithredol Cymorth Tai Rhanbarthol Gogledd Cymru?

Mae Grŵp Cydweithredol Cymorth Tai Rhanbarthol Gogledd Cymru yn fecanwaith allweddol sy’n dod ag awdurdodau lleol a phartneriaid allweddol ynghyd er mwyn gwella darpariaeth gwasanaethau a ariennir gan y Grant Cymorth Tai. Gellir dod o hyd i’n haelodaeth ar y dudalen hon.

Bydd y Grŵp yn canolbwyntio ar sut y gallai Gogledd Cymru ddatblygu gwasanaethau Cymorth Tai arbenigol, yn ogystal â gwasanaethau rhanbarthol lle bo hynny’n bosibl a chwilio i weld sut y gellir cyflawni gwelliannau drwy gydweithio, a gweithio’n agos â gwasanaethau cyhoeddus eraill. Bob blwyddyn, bydd y grŵp hwn yn cynhyrchu datganiad blynyddol yn amlinellu eu blaenoriaethau am y flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Cefnogi Pobl yn: cefnogipobl@conwy.gov.uk

end content