Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Lotments yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Dilynwch y canllawiau hyn er eich diogelwch chi ac i ddiogelu defnyddwyr eraill:

-Cadwch eich pellter oddi wrth denantiaid eraill i helpu cyfyngu lledaeniad y feirws. Dilynwch reolau cyfredol y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Fe ddylech chi fod o leiaf 2 fetr/6 troedfedd ar wahân.

-Peidiwch â rhannu offer nac unrhyw gyfarpar arall ag unrhyw un o denantiaid eraill y rhandir.

-Cadwch at reolau hylendid llym ar ôl cyffwrdd â giatiau, cloeon neu eitemau cymunedol eraill. Diheintiwch eich dwylo ar ôl eu defnyddio bob tro.

-Dim ond tenantiaid y rhandiroedd sy’n cael eu defnyddio. Ni chaniateir unrhyw grwpiau ar y safle, a dim ond pobl sy’n byw yn eich aelwyd gaiff ddod i’r safle tra byddwch chi yno.

-Arhoswch ar eich plot bob amser a pheidiwch â mynd i blot arall dan unrhyw amgylchiadau.

Mae lotments yn ffordd ardderchog o gadw eich teulu yn iach. Gyda gwaith caled ac ymdrech gallwch dyfu eich ffrwythau a'ch llysiau eich hunain a mwynhau gweithgareddau awyr agored gyda'r teulu cyfan ar yr un pryd.

Yn Sir Conwy mae 12 safle lotment gyda nifer gwahanol o leiniau ym mhob un. Mae safleoedd yn Llanfairfechan, Penmaenmawr, Conwy, Deganwy, Bae Penrhyn, Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn, Hen Golwyn a Towyn.

Mae lleiniau o bob maint ar gael ac mae'r rhenti'n amrywio'n unol â hynny. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am lotment, ffoniwch y Tîm Cyngor Amgylcheddol ar 01492 575337 neu gallwch ddefnyddio ein ffurflen gais.

Mae un safle ar Cwm Howard Lane, Llandudno, sy'n cael ei gynnal gan gymdeithas lotment. I gael rhagor o wybodaeth am y safle, ffoniwch Andrew Brown ar 07846622902 neu anfonwch e-bost at andudno@gmail.com

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy