Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Lotments yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Mae lotments yn ffordd ardderchog o gadw eich teulu yn iach. Gyda gwaith caled ac ymdrech gallwch dyfu eich ffrwythau a'ch llysiau eich hunain a mwynhau gweithgareddau awyr agored gyda'r teulu cyfan ar yr un pryd.

Yn Sir Conwy mae 12 safle lotment gyda nifer gwahanol o leiniau ym mhob un.

Mae safleoedd:

 • Llanfairfechan – West Shore
 • Penmaenmawr – St David’s Road a Rock Villa Road
 • Conwy – Bodlondeb
 • Deganwy – St George’s Drive
 • Bae Penrhyn – Glan Y Mor Road
 • Llandrillo yn Rhos – Tan Y Bryn Road a Dinerth Road
 • Bae Colwyn – Nant Y Glyn Road
 • Hen Golwyn – Wellington Road a Ffordd Y Graig
 • Towyn – Towyn Way West

Mae lleiniau o bob maint ar gael ac mae'r rhenti'n amrywio'n unol â hynny.

Mae un safle ar Cwm Howard Lane, Llandudno, sy'n cael ei gynnal gan gymdeithas rhandiroedd. I gael rhagor o wybodaeth am y safle, cysylltwch ag Phin Eddy ar 07771991347 neu e-bost phin@eddy-family.net

Sut i wneud cais am randir

 1. Gwiriwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin am Randiroedd i sicrhau eich bod yn gymwys cyn gwneud cais.
 2. Cysylltwch â’r Tîm Cyngor Amgylcheddol ar 01492 575337 neu gallwch ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.
end content