Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Gwener 15 Tachwedd 2019

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Lotments yng Nghonwy


Summary (optional)
start content

Mae lotments yn ffordd ardderchog o gadw eich teulu yn iach. Gyda gwaith caled ac ymdrech gallwch dyfu eich ffrwythau a'ch llysiau eich hunain a mwynhau gweithgareddau awyr agored gyda'r teulu cyfan ar yr un pryd.

Yn Sir Conwy mae 12 safle lotment gyda nifer gwahanol o leiniau ym mhob un. Mae safleoedd yn Llanfairfechan, Penmaenmawr, Conwy, Deganwy, Bae Penrhyn, Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn, Hen Golwyn a Towyn.

Mae lleiniau o bob maint ar gael ac mae'r rhenti'n amrywio'n unol â hynny. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais am lotment, ffoniwch y Tîm Cyngor Amgylcheddol ar 01492 575337 neu gallwch ddefnyddio ein ffurflen gais.

Mae un safle ar Cwm Howard Lane, Llandudno, sy'n cael ei gynnal gan gymdeithas lotment. I gael rhagor o wybodaeth am y safle, ffoniwch Andrew Brown ar 07846622902 neu anfonwch e-bost at andudno@gmail.com

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy