Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Sut Allwch Chi Helpu


Summary (optional)
Helpu i ofalu am eich amgylchedd lleol.
start content

Mae llawer iawn o ffyrdd y gall pawb helpu i wneud i Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Conwy fod yn llwyddiant, a diogelu bywyd gwyllt a chefn gwlad Conwy. 

Sut gallwch wneud eich tir yn well i fywyd gwyllt


Os ydych yn berchen ar ddarn o dir o unrhyw faint, mae sawl modd y gallwch roi cymorth i fywyd gwyllt lleol. Hyd yn oed gydag addasiadau bach i ymarferion rheoli, gellir gwella tir ar gyfer bywyd gwyllt. Mae syniadau yn cynnwys:

• Gadael i dyfiant dyfu tipyn o fetrau tu draw i derfynau cae, megis llwyni a glannau afon a ffensiau hyd yn oed.
• Gosod blychau ystlumod, pathew ac adar mewn coetir
• Gosod blwch neu lofft tylluanod mewn hen adeiladau a choed
• Osgoi torri gwrychoedd yn y tymor bridio adar
• Cynnal a chadw neu greu pyllau neu ffosydd
• Gosod gwâl i ddyfrgwyn ar lan eich afon.

Gall yr holl fesurau syml hyn godi gwerth eich tir fel cynefin ar gyfer bywyd gwyllt.

Taflen: Y Dylluan Wen yng ngogledd ddwyrain Cymru

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut i gymryd rhan neu unrhyw awgrymiadau pellach, yna cysylltwch os gwelwch yn dda efo:

Ffôn: 01492 575337

E-bost: affch@conwy.gov.uk

end content