Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Cynllun Rheoli'r Gogarth


Summary (optional)
start content

Mae daeareg, bywyd gwyllt, archeoleg a thirwedd y Gogarth mor bwysig fel bod llawer o'r penrhyn wedi ei ddynodi'n Ardal Gadwraeth Arbennig, Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, ac Arfordir Treftadaeth. Er mwyn sicrhau bod yr holl fuddiannau'n cydfyw'n llwyddiannus, mae'r Gogarth yn cael ei reoli fel Parc Gwledig a Gwarchodfa Natur Leol gan Wasanaeth Cefn Gwlad Conwy.

Mae'r Cynllun Rheoli yn mynegi'r amcanion cyffredinol ar gyfer rheoli'r Parc Gwledig a'r Warchodfa Natur Leol yn effeithiol.

Cynllun Rheoli'r Gogarth 2011-2016 

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy