Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Harbwr, Angorfeydd a Docfeydd


Summary (optional)
start content

Mae tref hanesyddol Conwy yn gartref i un o'r harbwrs cychod hamdden mwyaf yng Nghymru. Mae Harbwr Conwy yn dal dros 400 o angorfeydd cychod hamdden a phontynau ar draws yr aber, yn gartref i fflyd pysgota bach a mentrau masnachol niferus, ac yn rhoi mynediad hawdd i afon Conwy a Môr Iwerddon i ddefnyddwyr.

Mae ardal angori ychwanegol yn gorwedd oddi ar yr arfordir ger Llandrillo-yn-Rhos, wrth ymyl y morgloddiau arfordirol. Mae Angorfeydd Morglawdd Llandrillo-yn-Rhos yn darparu safle cysgodol gyda mynediad hawdd i ddŵr agored a chyfartaledd o chwe awr o amser hwylio ar un llanw. Gallwch weld golygfeydd Trwyn y Fuwch a'r Gogarth, neu yn syml, fynd ar fordaith ar hyd arfordir hardd Gogledd Cymru.

Gwneud cais amdano

I wneud cais am angorfa yn Harbwr Conwy neu safle Angorfa Morglawdd Llandrillo-yn-Rhos, lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais berthnasol.

Os hoffech wneud cais am angorfa neu’n ddeiliad trwydded cyfredol, mae yna amodau cyffredinol y mae'n rhaid i chi eu dilyn er mwyn cynnal eich trwydded angori. Gweler y dogfennau Amodau Cyffredinol sy’n amgaeedig am ragor o wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y broses ymgeisio neu’r amodau cyffredinol ar gyfer pob un o'r safleoedd hyn, cysylltwch ag Awdurdod Harbwr Conwy drwy ffonio 01492 596253 neu drwy e-bostio harbwr@conwy.gov.uk.

Cyfleusterau, Gwasanaethau a Gweithgareddau Harbwr Conwy

  • Rhoi’r Cychod Nôl yn y Dŵr ar ôl y Gaeaf - 20 a 21 Ebrill 2020
  • Codi’r Cychod Allan o’r Dŵr – 23 a 24 Ebrill 2020 (yn dibynnu ar niferoedd)
  • Rhoi’r Cychod Nôl yn y Dŵr - 6 a 7 Mai 2020

Mae Harbwr Conwy yn safle cyfleus a hardd i angori eich cwch neu fadau dŵr, ond mae hefyd yn elwa o amrywiaeth eang o gyfleusterau, gwasanaethau a gweithgareddau sydd ar gael i ddefnyddwyr yr harbwr. Mae'r rhain yn cynnwys: - Maes parcio ar gyfer deiliaid trwydded - Tanwydd am bris cystadleuol - Safleoedd angori - Cyfleusterau storio cychod - Cardiau trydan - Cyfleusterau golchi â phŵer -  Cwch harbwr amlbwrpas - Jac y Do - Swyddfa harbwr gyda staff ymroddedig.

Am fwy o wybodaeth am y cyfleusterau a'r gwasanaethau hyn, gweler Graddfa Ffioedd yr Harbwr 2020-21 (PDF) neu cysylltwch ag Awdurdod Harbwr Conwy drwy ffonio 01492 596253 neu drwy e-bostio harbwr@conwy.gov.uk.

Mae'n ofynnol i gychod sy'n ymweld â'r Harbwr gysylltu â Swyddfa'r Harbwr ar VHF Sianel 14 cyn mynd i mewn. Yna bydd angorfa neu bontŵn yn cael ei roi a'r ffi’n cael ei chasglu gan Gychwr yr Harbwr a fydd yn eich tywys. Os ydych yn cyrraedd dros nos, gellir talu hefyd gydag arian parod neu siec yn Swyddfa'r Harbwr y bore canlynol. Efallai y bydd taliadau yn amrywio yn ôl maint y cwch a hyd yr arhosiad.

Tacsi dŵr

Mae Clwb Mordeithio Gogledd Cymru yn gweithredu tacsi dŵr ym Moryd Conwy. Dylid cael gafael ar y gwasanaeth drwy alw’r Lansiad ar VHF Sianel 37 gan ddefnyddio arwydd galw 'Lansiad Clwb Mordeithio'.

Codir tâl bychan am bob taith ac mae'n rhaid talu ar y cwch. Am ragor o wybodaeth am amseroedd gweithredu, rhaglen y gaeaf a'r haf, taliadau presennol, ewch i wefan Clwb Mordeithio Gogledd Cymru

Nodwch nad yw Awdurdod Harbwr Conwy yn gweithredu’r gwasanaeth hwn ac nid yw'n gallu defnyddio ei gychod gwaith ei hun ar gyfer y diben hwn.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy