Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cod Diogelwch Morol y Porthladd


Summary (optional)
start content

Mae 'Cod Diogelwch Morol y Porthladd' yn sefydlu safon genedlaethol ar gyfer pob agwedd ar ddiogelwch morol y porthladd ac yn anelu at wella diogelwch ar gyfer y rhai sy'n defnyddio neu'n gweithio mewn porthladdoedd, eu llongau, teithwyr a'r amgylchedd. Mae'r cod yn berthnasol i bob awdurdod harbwr yn y DU sydd â phwerau a dyletswyddau statudol, gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

end content