Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – dydd Mercher 18 Medi

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy gydol y dydd, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Taith Uwchdir Huw Tom, Penmaenmawr i Rowen


Summary (optional)
start content

Mae Taith Huw Tom yn daith gerdded linellol o Benmaenmawr ar yr arfordir, drwy'r mynyddoedd i Rowen, pentref bach yn Nyffryn Conwy, gyda golygfeydd godidog o Ddyffryn Conwy, y Gogarth ac ar draws yr arfordir a Bae Lerpwl.

Mae'n bosib defnyddio cludiant cyhoeddus i gwblhau'r daith.

Tirwedd:

Cerdded bryniau; mae'r llwybr yn codi'n serth o Benmaenmawr ar lefel y mor, i 300m ac amgylchedd ucheldir, a llethr serth i lawr i Rowen.

Mae giatiau a chamfeydd ar hyd y daith gan gynnwys hen gamfeydd careg dros waliau cerrig uchel. Rhiad croesi un nant (dylid ei osgoi wedi glaw trwm)

 • Pellter: 9.6 cilomedr. 6 milltir
 • Amser: 4.5 awr
 • Llwybrau: palmant, gwair, llwybrau caregog/garw, ffyrdd gydag arwynebau caled. Byddwch yn ofalus wrth gerdded ar hyd y ffyrdd
 • Cŵn: Ar dir mynediad agored, rhaid cadw cŵn ar dennyn byr rhwng 1 Mawrth a 31 Gorffennaf a phan rydych yn agos at anifeiliaid fferm. Dylid cadw rheolaeth dynn ar gŵn bob amser
 • Cyfeirnod grid dechrau: SH717 762. Bythynnod New York, Penmaenmawr
 • Cyfeirnod grid gorffen: SH760 719. Rowen
 • Bwyd a diod: ar gael yn Mhenmaenmawr a Rowen
 • Parcio: Maes parcio'r Llyfrgell, Penmaenmawr a Rowen

Byddwch yn Barod

 • Gwisgwch sgidiau cerdded cryf
 • Ewch a dillad cynnes gwrth ddŵr a bocs bwyd gyda chi
 • Mae'n syniad da i gymryd OS Map a chwmpawd gyda chi

Gweler isod am gopi PDF o lwybr y daith gerdded / taflen. Mae nifer o gyhoeddiadau ar gael i'w prynu. Ewch i'n tudalen Cyhoeddiadau Cefn Gwlad am fwy o wybodaeth.

Taith Uwchdir Huw Tom, Penmaenmawr i Rowen 

Y Côd Cefn Gwlad

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy