Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Taith Uwchdir Penmaenmawr


Summary (optional)
start content

Fe fydd y llyfryn hwn yn rhoi cymorth i chi ddarganfod hanes y tirlun uwchben Penmaenmawr.

Ar hyd y daith mae pump safle o ddiddordeb. Mae'r llyfryn hwn yn eich tywys i bob safle ac yn rhoi feithiau diddorol am yr ardal o'ch cwmpas.

  • Tirwedd: dringo a disgyniad serth.
  • Pellter: 9 cilometr, 5 ½ milltir.
  • Efo'rllwybr dewisol adio 2.3 cilomedr/1.5 milltir, Amser: 3 ½  awr. Efo'r llwybr dewisol adio awr.
  • Llwybrau: lonydd, traciau a llwybrau glaswelltog.
  • Cŵn: Mae'n rhaid cadw cŵn dan reolaeth tyn.
  • Cyfeirnod Grid Dechrau a Gorffen: Maes parcio y llyfrgell SH719 763, Map: Explorer OL17
  • Lluniaeth: siopau, bwytai a thafarnau lleol.

Cymerwch Ofal!

  • Cadwch ar yr ochr dde mewn llinell sengl pan yn cerdded ar hyd ffyrdd.
  • Mae esgidiau a dillad addas yn hanfodol ar gyfer cerdded drwy gydol y flwyddyn.

Gweler isod am gopi PDF o lwybr y daith gerdded / taflen.

Y Côd Cefn Gwlad

Mapiau:

 

end content