Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Chwaraeon a Chymunedol


Summary (optional)
Queen’s Road, Craig-y-Don, Llandudno, LL30 1TE
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cegin
 • Microdon
 • Popty

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Grŵp chwarae / Mam a'i Phlentyn bach
 • Grŵp i bobl dros 50
 • Sesiwn Celf a Chrefft
 • Clwb Chwist/Bridge
 • Tenis Bwrdd
 • Sesiynau Crefft Ymladd (Jiwdo  / Aicido / Tai Chi / Carate)
 • Sefydliad y Merched
 • Cyfarfodydd Cyngor Cymuned
 • Côr / Grŵp Drama, Grŵp i bobl dros 60
 • Ffrangeg
 • Clytwaith
 • Ysgrifennu Creadigol
 • Cymraeg
 • Sbaeneg
 • Mordwyo
 • Zumba
 • Gwaith Nodwydd
 • Arddangosfeydd
 • Ysgol Feithrin

Gwasanaethau allgymorth / meddygfeydd:

 • Llyfrgell Deithiol

Cyfleusterau ychwanegol:

 • System Sain
 • Offer a Sgriniau 
end content