Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Hen Ysgol Llanrhos


Summary (optional)
Conwy Road, Llanrhos, Llandudno, LL30 1RW
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Erobeg /  Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Sesiwn Celf a Chrefft
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG
 • Grŵp Drama
 • Clwb Cyfeillgarwch ar gyfer oedolion ag anawsterau dysgu
 • Dosbarthiadau cyn geni
 • Dosbarthiadau Ffrangeg
 • Ysgol Sul

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Wi-Fi
 • Cyfleusterau TG (sydd ar agor i’r cyhoedd)
 • Cegin, Popty Meicrodon
 • Popty
 • Siart troi
 • System Annerch y Cyhoedd
 • Meinciau Picnic
 • Mannau Parcio Ceir - 12
end content