Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Canolfan Gymuned Tŷ Llywelyn


Summary (optional)
Ffordd Yr Orsedd, Llandudno, LL30 1LA
start content

Cyswlltwch:

Cyfleusterau:

 • Prif Neuadd
 • Ystafell Gyfarfod
 • Cyfleusterau TG gydag 11 o gyfrifiaduron ar agor i'r cyhoedd
 • Wi-Fi
 • Siartiau troi
 • Taflunydd
 • Bwyty 1950'au ar agor i'r cyhoedd
 • Mannau Parcio Ceir - 10

Gweithgareddau:

 • Cyfarfodydd Cyngor
 • Erobeg / Ioga / Dosbarthiadau Ffitrwydd
 • Partïon
 • Clwb Cinio
 • Clwb Colli Pwysau / Weightwatchers
 • Grŵp dros 50
 • Pêl-droed
 • Clwb Ieuenctid
 • Cyrsiau / Dosbarthiadau TG
 • Clwb Garddio
 • Disgos

Gwasanaethau allgymorth:

 • Llyfrgell Deithiol unwaith y mis ar brynhawn Gwener

Cyfleusterau Awyr Agored

 • Man Gemau Aml-ddefnydd
 • Rhandiroedd
end content