Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ystafell Gyfarfod yn Hosbis Dewi Sant


Summary (optional)
Hosbis Dewi Sant, Ffordd yr Abaty, Llandudno, LL30 2EN
start content

Cyswllt ar gyfer archebu:

Cyfleusterau ar gael:

 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Taflunydd
 • Sgrin
 • Gliniadur
 • Fideo-gynadledda
 • Siart troi
 • Teledu
 • DVD
 • Darpariaeth arlwyo ar gael ar gais
 • Mannau Parcio Ceir
end content