Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Cartref Eglwys Sure Hope


Summary (optional)
317-319 Ffordd Abergele Hen Golwyn, Bae Colwyn, LL29 9YF
start content

Cyswllt ar gyfer archebion:

Cyfleusterau sydd ar gael:

 • Prif Neuadd
 • Llwyfan
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • Wi-Fi
 • Cyfleusterau TG
 • Cyfleusterau TG sydd ar agor i’r cyhoedd
 • Cegin
 • Popty Meicrodon
 • Popty
 • Teledu, Siart troi
 • System Annerch y Cyhoedd
 • Caffi gyda chogydd preswyl
 • Mannau Parcio Ceir - 30

Gweithgareddau sydd ar gael:

 • Clwb Ieuenctid
 • Clwb Cinio Bach, Grŵp chwarae / Mam a’i Phlentyn bach
 • Grŵp dros 50
 • Sesiwn Celf a Chrefft
 • Clybiau Bwyd
 • Grŵp dros 60 oed
end content