Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Meysydd Parcio Conwy


Summary (optional)
start content

Map Meysydd Parcio Conwy

ConwyCyfyngiad Uchder1 awr2 awr4 awrDros 4 awr24 awrNos 6pm - 8am

Llithrfa Beacons
LL32 8GN
50 gofod
1 Mai - 30 Medi

2.4m
Nifer cyfngedig o ofodau parcio uwch sydd ar gael

-

-

-

-

£3.00

-

Bodlondeb
LL32 8DU
124 gofod
(Penwythnosau a gŵyl y banc yn unig)
7 gofod anabl

Nac oes

70c

£1.30

£3.00

£4.20

£5.20

£1.00

Market Place
LL32 8HT
45 gofod
1 Mawrth – 31 Hydref
(2 awr o gyfyngiad i ddeilwyr trwydded)
5 gofod anabl

Nac oes

£1.60

£3.30

£6.50

-

-

£1.50

Market Place 
LL32 8HT
45 gofod
1 Tachwedd – 29 Chwefror
5 gofod anabl

Nac oes

£1.60

£3.30

£4.50

£6.50

£7.20

£1.50

Morfa Bach
LL32 8FZ
217 gofod
17 gofod anabl
Ceir

Nac oes

-

£2.30

£3.80

£5.60

£6.00

£1.00

Morfa Bach
LL32 8FZ
4 gofod

Carafannau a Cherbydau Gwersylla

Nac oes

-

£2.30

£3.80

£5.60

£6.00

£1.00

Mount Pleasant
LL32 8NY
72 gofod
6 gofod anabl

Nac oes

£1.40

£2.30

£3.80

£5.60

£6.00

£1.00

Vicarage Gardens
LL32 8LD
98 gofod
(2 awr o gyfyngiad i ddeilwyr trwydded)
10 gofod anabl

Nac oes

£1.60

£3.30

£6.50

-

-

£1.50

Mill Hill, Gyffin
LL32 8LR
25 gofod

Nac oes

Noddir parcio am ddim yn y maes parcio hwn gan Gyngor Tref Conwy

 

Talu mewn Meysydd Parcio Talu ac Arddangos

Defnyddwyr Bathodyn Glas

Parcio Beiciau Modur mewn Meysydd Parcio Talu ac Arddangos

Parcio Cartrefi Modur mewn Meysydd Parcio Talu ac Arddangos

Trwyddedau Parcio ar gyfer Meysydd Parcio Talu ac Arddangos

end content