Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Parcio Cartrefi Modur mewn Meysydd Parcio Talu ac Arddangos


Summary (optional)
Caiff faniau gwersylla a chartrefi modur barcio yn rhai o’n meysydd parcio talu ac arddangos.
start content

Ceir mannau parcio pwrpasol i Faniau Gwersylla a Chartrefi Modur ym maes parcio Morfa Bach yng Nghonwy, ac mae mannau addas i barcio cerbydau o'r fath ym maes parcio Maelgwyn Road yn Llandudno.

Mae’r gofodau hyn yn fwy ar gyfer faniau gwersylla a chartrefi modur. Nid oes ganddynt bwyntiau cysylltu trydan na chyfleusterau gwaredu gwastraff.

Gellir parcio faniau gwersylla a chartrefi modur hefyd yn rhai o’n meysydd parcio eraill sydd heb rwystrau uchder. Rhaid i chi barcio eich fan wersylla neu’ch cartref modur yn gyfan gwbl o fewn llinellau’r mannau parcio.

Ni chaniateir gwersylla dros nos yn unrhyw un o’n meysydd parcio.

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy