Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Glan Môr Llandrillo-yn-Rhos - Gwahardd a Chyfyngu ar Aros: Hysbysiad


Summary (optional)
Rheswm y Cyngor dros wneud y Gorchymyn bwriedig yw:-
 • cynnal llif esmwyth traffig
 • gwella diogelwch ar y ffyrdd
 • gwarchod amwynder yr ardal
start content

Reference: CCBC - 045272

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Prosiect Glan Môr Llandrillo-yn-Rhos) (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros) 2023


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi  gwneud y Gorchymyn a enwir uchod o dan Adrannau 1 a 2 o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984, y bydd ei effaith yn cyflwyno cyfyngiadau ar y darnau o ffordd fel y nodir yn yr Atodlenni isod.  Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynlluniau, a fydd yn dod i rym ar 25 Awst 2023 ar wefan y Cyngor.

Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad o’r Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i’r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wythnos o’r dyddiad hwn.

Atodlen 1 - Dim aros ar unrhyw adeg

Promenâd Rhos

Ochr y dwyrain:

 • O bwynt 90 metr i’r de o’i chyffordd â Rhos Road, ger Gerddi Combermere am bellter o 5 metr tua’r de.

Ochr y gorllewin:

 • O'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 19 metr tua’r gogledd.

Promenâd Rhos / Promenâd y Gorllewin

Ochr y dwyrain:

 • O bwynt 38 metr i’r gogledd o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 96 metr tua’r de.

Promenâd Cayley

Ochr y gorllewin:

 • 1.  O'i chyffordd â Phromenâd Rhos am bellter o 20 metr tua’r de.
 • 2.  O bwynt 15 metr i’r gogledd o'i chyffordd â Whitehall Road i’w chyffordd â Phromenâd y Gorllewin am bellter o 660 metr tua’r de.

Ochr y dwyrain:

 • O bwynt 17 metr i’r gogledd ddwyrain o'i chyffordd â Llanerch Road East i’w chyffordd â Phromenâd y Gorllewin am bellter o tua 130 metr tua’r de-ddwyrain.

Whitehall Road

Ochr y gogledd:

 • O'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 21 metr tua’r gorllewin.

Ochr y de:

 • O'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 42 metr tua’r gorllewin.

Holbeck Road

Ochr y gogledd:

 • O'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 93 metr tua’r gorllewin.

Ochr y de:

 • O'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 78 metr tua’r gorllewin.

Green Road

Y ddwy ochr:

 • O'i chyffordd â Holbeck Road am bellter o 13 metr tua’r gogledd.

Ebberston Road East

Y ddwy ochr:

 • O'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 53 metr tua’r gorllewin.

Llanerch Road East

Y ddwy ochr:

 • O'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 72 metr tua’r gorllewin.

Promenâd y Gorllewin

Ochr y dwyrain:

 • 1.  O bwynt 270 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 50 metr tua’r de.
 • 2.  O bwynt 459 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 25 metr tua’r de-ddwyrain.
 • 3.  O bwynt 222 metr i’r gogledd-ddwyrain o’i chyffordd â Ffordd Penrhos am bellter o oddeutu 85 metr.

Ochr y gorllewin:

 • O bwynt 78 metr i’r gogledd-ddwyrain o'i chyffordd â Ffordd Penrhos i’w chyffordd â Phromenâd Cayley.

Ffordd Rhos

Ochr y de:

 • O bwynt 10 metr i’r gorllewin o’i chyffordd ag Allanson Road am bellter o 20 metr tua’r dwyrain.

Allanson Road

Y ddwy ochr:

 • O'i chyffordd â Ffordd Rhos am bellter o 10 metr tua’r de.

Promenâd Rhos

Ochr y gorllewin:

 • O bwynt 63 metr i’r gogledd o’i chyffordd â Ffordd Rhos am bellter o 59 metr tua’r gogledd.

 

Atodlen 2 - Gwahardd ar aros 8am i 6pm, 1 Mai i 30 Medi

Promenâd Cayley

Ochr y Dwyrain:

 • O'i chyffordd â Whitehall Road am bellter o 15 metr tua’r de.

 

Atodlen 3 - Man gwefru cerbydau trydan

Promenâd Rhos

Ochr y dwyrain:

O bwynt 78 metr i’r de o’i chyffordd â Ffordd Rhos am bellter o 7 metr tua’r de.

Promenâd y Gorllewin

Ochr y dwyrain:

 • 1.  O bwynt 68 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 42 metr tua’r de.
 • 2.  O bwynt 173 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 4 metr tua’r de.
 • 3.  O bwynt 222 metr i’r gogledd-ddwyrain o’i chyffordd â Phenrhos am bellter o oddeutu 25 metr.

Promenâd Bae Colwyn

Ochr y gogledd-ddwyrain:

 • O bwynt 244 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Marine Road am bellter o 8 metr tua’r de-ddwyrain.

 

Atodlen 4 - Deiliaid bathodyn anabledd yn unig

Promenâd Rhos

Ochr y dwyrain:

 • O bwynt 70 metr i’r de o’i chyffordd â Ffordd Rhos am bellter o 8 metr tua’r de.

Promenâd y Gorllewin

Ochr y dwyrain:

 • 1.  O bwynt 58 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 10 metr tua’r de.
 • 2.  O bwynt 173 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 4 metr tua’r de.
 • 3.  O bwynt 215 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 4 metr tua’r de.
 • 4.  O bwynt 227 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 4 metr tua’r de.
 • 5.  O bwynt 268 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 4 metr tua’r de.
 • 6.  O bwynt 328 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 4 metr tua’r de.
 • 7.  O bwynt 370 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 4 metr tua’r de.
 • 8.  O bwynt 384 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 4 metr tua’r de.
 • 9.  O bwynt 438 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 4 metr tua’r de.
 • 10.  O bwynt 484 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 8 metr tua’r de.
 • 11.  O bwynt 531 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 4 metr tua’r de.

 

Atodlen 5 -  Traffig Unffordd


Promenâd y Gorllewin

 • o’i chyffordd ogleddol â Phromenâd Cayley i’w chyffordd ddeheuol â Phromenâd Cayley.   Cyfeiriad teithio - de ddwyrain.

 

Atodlen 6 (Dirymu)

Promenâd Rhos

Ochr y dwyrain:

 • O bwynt 38 metr i’r gogledd o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 17 metr tua’r gogledd, cyfyngiad presennol i’w dynnu.

Promenâd y Gorllewin

Ochr y dwyrain:

 • 1.  O bwynt 270 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 50 metr tua’r de. Cyfyngiad presennol i’w dynnu.
 • 2.  O bwynt 459 metr i’r de o'i chyffordd â Phromenâd Cayley am bellter o 20 metr tua’r de-ddwyrain. Cyfyngiad presennol i’w dynnu.

 

Dyddiedig: 16 Awst 2023

CeriWilliamsSignature

Ceri Williams
Rhelowr Gwasanaethau Cyfreithiol


Tudalen Nesaf:  Gorchymyn

end content