Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Glan Môr Llandrillo-yn-Rhos - Gwahardd a Chyfyngu ar Aros


Summary (optional)
start content

Rheswm y Cyngor dros wneud y Gorchymyn bwriedig yw:-

  • cynnal llif esmwyth traffig
  • gwella diogelwch ar y ffyrdd
  • gwarchod amwynder yr ardal


Tudalen Nesaf:  Hysbysiad

end content