Gwaith cynnal hanfodol ar y wefan – Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Byddwn yn gwneud gwaith cynnal hanfodol ar y wefan trwy'r prynhawn, a fydd yn effeithio rhywfaint ar systemau. Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith ei achosi a byddwn yn ceisio tarfu cyn lleied â phosib'.

Ffyrdd Amrywiol, Conwy - Gwahardd a Chyfyngu ar Aros: Hysbysiad


Summary (optional)
start content

Reference: CCBC - 042853

Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Ffyrdd Amrywiol Conwy)
(Gwahardd a Chyfyngu ar Aros) 2024 – Rhan 1


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud y Gorchymyn a enwir uchod o dan Adrannau 1 a 2 o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984, y bydd ei effaith yn cyflwyno cyfyngiadau ar y darnau o ffordd fel y nodir yn yr Atodlenni isod.

Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynllun, a fydd yn dod i rym ar 12 Chwefror 2024 ar wefan y Cyngor. Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad o’r Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i’r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wythnos o’r dyddiad hwn.

Atodlen 1 - Dim aros ar unrhyw adeg

Beacons Way, Conwy

 • Ochr y de-ddwyrain: O bwynt 20 metr i’r gogledd ddwyrain o’i chyffordd gyda Morlais i bwynt 145 metr i’r gogledd orllewin o Meirion Drive.
 • Y ddwy ochr: o’i chyffordd â Meirion Drive am bellter o 10 metr i gyfeiriad y gogledd orllewin.

Morlais, Conwy

 • Y ddwy ochr: o’i chyffordd â Beacons Way am bellter o 5 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

Ellis Way, Conwy

 • Y ddwy ochr: o’i chyffordd â Meirion Drive am bellter o 10 metr i gyfeiriad y gogledd orllewin.
 • Ochr y gogledd: O bwynt 10 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â Telford Close am bellter o 87 metr i gyfeiriad y ddwyrain.
 • Ochr y De: o’i chyffordd â Meirion Drive am bellter o 20 metr i gyfeiriad y gorllewin.

Telford Close, Conwy

 • Y ddwy ochr: o’i chyffordd ag Ellis Way am bellter o 5 metr i gyfeiriad y gogledd.

Morfa Drive, Conwy

 • Y ddwy ochr: o’i chyffordd ag Ellis Way am bellter o 15 metr i gyfeiriad y de.

Meirion Drive, Conwy

 • Y ddwy ochr: o’i chyffordd ag Ellis Way am bellter o 10 metr i gyfeiriad y de orllewin a’r gogledd ddwyrain.

Oakwood Lane

 • Ochr y dwyrain: o’i chyffordd â Ffordd Bwlch Sychnant am bellter o 10 metr i gyfeiriad y de orllewin.

Sychnant Pass Road

 • Ochr y de ddwyrain: o’i chyffordd ag Oakwood Lane am bellter o 26 metr.

Ysgol Aberconwy access road off Morfa Drive

 • Y ddwy ochr: o’i chyffordd â Morfa Drive am bellter o 30 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Pen Garth

 • Ochr y gogledd: o’i chyffordd â Rose Hill Street am bellter o 37 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Castle Square, Conwy

 • Ochr y de-orllewin: o bwynt 27 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Chapel Street am bellter o 8 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

York Place

 • Ochr y dde-orllewin: o’i chyffordd â St Agnes Road am bellter o 20 metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain.

Upper Gate Street, Conwy

 • Y ddwy ochr: o bwynt 55 metr gogledd o’i chyffordd â’r A4086 am bellter o 62 metr i gyfeiriad y gogledd.

Hen Bont, Capel Curig

 • Y ddwy ochr: o bwynt 55 metr gogledd o’i chyffordd â’r A4086 am bellter o 62 metr i gyfeiriad y gogledd.

 

Atodlen 2 - Gwahardd aros gan Gartrefi Modur a Charafanau ar unrhyw adeg rhwng 11pm ac 8am

Benarth Road

 • Ochr y de: O bwynt 12 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Ffordd Llanrwst i Benarth Lodge, am bellter o 260 metr.

 

Atodlen 3 - Dim llwytho/dadlwytho ar unrhyw adeg

Castle Square

 • Ochr y gorllewin: o’i chyffordd â Rose Hill Street am bellter o 32 metr i gyfeiriad y de.

Rose Hill Street

 • Ochr y de: o’i chyffordd â Castle Square am bellter o 12 metr tua’r gorllewin.

 

Atodlen 4 - Aros Cyfyngedig am 60 munud 8am – 6pm Dim dychwelyd 120 munud.

York Place, Conwy

 • Ochr y de orllewin: o bwynt 11 metr i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â Chapel Street am bellter o 16 metr i gyfeiriad y de ddwyrain.

 

Dated: 7 Chwefror 2024

CeriWilliamsSignature

Ceri Williams
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol


Tudalen Nesaf: Gorchymyn

Yn yr adran hon

Drag side panels here (optional)
end content