Rydym yn defnyddio cwcis i wneud y safle hwn yn symlach. Drwy bori trwy ein tudalennau rydych yn derbyn ein defnydd o gwcis. Mae rhagor o wybodaeth ar ein tudalen preifatrwydd a chwcis.
Bydd gwaith cynnal a chadw hanfodol o 6pm ar 7/12/17 yn effeithio ar ein gwasanaethau rhyngrwyd, gan gynnwys gwefannau ac e-bost.

Adeiladau a strwythurau o bwysigrwydd lleol


Summary (optional)
Canllawiau i helpu'r cyngor i lunio rhestr o adeiladau a strwythurau o bwysigrwydd lleol.
start content

Mae'r canllaw cynllunio atodol (CCA) wedi ei fabwysiadu fel polisi y cyngor o Chwefror 2014.

Bydd yr CCA Adeiladau a Strwythurau o Bwysigrwydd Lleol yn cael ei ddefnyddio i ffurfio rhestr o adeiladau a strwythurau pwysig lleol a fydd yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio yn ardal ddaearyddol Cynllun Datblygu Lleol Conwy.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Gwasanaeth Polisi Cynllunio Strategol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Adeilad Muriau
Rosehill Street
Conwy
LL32 8LD


LDP8 Adeiladau ac Adeileddau sy'n Bwysig yn Lleol

end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy